نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ CAM100

2,800,000 تومان
مدل CAM از مدل پمپ ھای سانتریفیوژ تک پروانھ است کھ قابلیت استارت مجدد با وجود ھوا در ورودی را دارد و برای استفاده داخل منازل و کاربردھای کشاورزی و صنعتی مناسب میباشد.