نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ CAM100

2,800,000 تومان
مدل CAM از مدل پمپ ھای سانتریفیوژ تک پروانھ است کھ قابلیت استارت مجدد با وجود ھوا در ورودی را دارد و برای استفاده داخل منازل و کاربردھای کشاورزی و صنعتی مناسب میباشد.

پمپ CB210

5,500,000 تومان
پمپ مدل CB وCBT از مدل پمپ ھای سانتریفیوژ دو پروانھ است کھ برای سیستم ھای با فشار بالا در سایتھای صنعتی وعمرانی ودر مصارف خانگی در آپارتمانھایی با تعداد واحد زیاد قابل استفاده است.

پمپ KPM100

2,000,000 تومان
پمپ مدل KPM از مدل پمپ ھای سانتریفیوژ با پروانھ برنجی میباشد کھ بواسطھ استفاده از تکنولوژی اسپیسرھای استیل در دو طرف پروانھ مشکلات عدم راه اندازی پمپ بعلت زنگ زدگی سطوح چدنی مرتفع گردیده است این پمپ با توان موتور یک اسب فشار مناسبی ایجاد کرده و برای مصارف خانگی و صنعتی مناسب و قابل استفاده است. برای عملکرد درست پمپ میبایست مایع ورودی تمیز و عاری از ماسھ و ناخالصی ھای دیگر باشد.لذا استفاده از فیلتر در ورودی پمپ الزامی میباشد.

پمپ KPM50

1,500,000 تومان
پمپ مدل KPM از مدل پمپ ھای سانتریفیوژ با پروانھ برنجی میباشد کھ بواسطھ استفاده از تکنولوژی اسپیسرھای استیل در دو طرف پروانھ مشکلات عدم راه اندازی پمپ بعلت زنگ زدگی سطوح چدنی مرتفع گردیده است این پمپ با توان موتور یک اسب فشار مناسبی ایجاد کرده و برای مصارف خانگی و صنعتی مناسب و قابل استفاده است. برای عملکرد درست پمپ میبایست مایع ورودی تمیز و عاری از ماسھ و ناخالصی ھای دیگر باشد.لذا استفاده از فیلتر در ورودی پمپ الزامی میباشد.